barrièrekust

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)barrièrekust
Definitie (nl)door sedimentatie ontstaan stuk land, min of meer evenwijdig aan de kust, waarvan de top boven het niveau van gemiddeld hoogwater ligt.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
barrièrekustBreder
barrièrekustCategorie van
barrièrekustGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kust (Begrip)Gerelateerdbarrièrekust
zand (Begrip)Gerelateerdbarrièrekust
RDF.jpg
Aquo history.png