vlijlaag

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)vlijlaag
Definitie (nl)een tussenlaag in de bekledingsconstructie met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in verband zijn geplaatst.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vlijlaagBreder
vlijlaagCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vlijlaag (Domeinwaarde)Gerelateerdvlijlaag
grind (Begrip)Is onderdeel vanvlijlaag
mijnsteen (Begrip)Is onderdeel vanvlijlaag
puin (Begrip)Is onderdeel vanvlijlaag
zand (Begrip)Is onderdeel vanvlijlaag
zandasfalt (Begrip)Is onderdeel vanvlijlaag
RDF.jpg
Aquo history.png