uitvullaag

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)uitvullaag
Definitie (nl)dun laagje granulair materiaal, bedoeld om oneffenheden van het oppervlak van de laag eronder op te vullen, zodat een vlak oppervlak voor het plaatsen van de toplaagelementen wordt verkregen.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
uitvullaagBreder
uitvullaagCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Uitvullaag (Domeinwaarde)Gerelateerduitvullaag
granulaire laag (Begrip)Is onderdeel vanuitvullaag
grind (Begrip)Is onderdeel vanuitvullaag
mijnsteen (Begrip)Is onderdeel vanuitvullaag
puin (Begrip)Is onderdeel vanuitvullaag
zand (Begrip)Is onderdeel vanuitvullaag
zandasfalt (Begrip)Is onderdeel vanuitvullaag
RDF.jpg
Aquo history.png