barrière-eiland

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)barrière-eiland
Definitie (nl)een hoofdzakelijk uit zand bestaande afzetting die door golfwerking tot boven het zeeniveau is opgebouwd en door een lagune van de kust is gescheiden.
Toelichting (nl)De hoogte kan toenemen door duinvorming.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
barrière-eilandBreder
barrière-eilandCategorie van
barrière-eilandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
zand (Begrip)Gerelateerdbarrière-eiland
RDF.jpg
Aquo history.png