grondwater

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 2 dec 2023 om 04:01
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)grondwater
Definitie (nl)al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat
Toelichting (nl)Water dat zich in een grondformatie bevindt en dat daaruit gewoonlijk kan worden gewonnen.
BronNEN 6599
Label (en)groundwater
Label (de)grundwasser
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterBreder
grondwaterCategorie van
grondwaterGerelateerd
grondwaterHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afgesloten grondwater (Begrip)Bredergrondwater
artesisch water (Begrip)Bredergrondwater
Grondwater (Domeinwaarde)Gerelateerdgrondwater
Hydrostatische druk (Domeinwaarde)Gerelateerdgrondwater
Saneren en beheren van vervuilde historische locaties (o.a. slib-/baggerdepots, grondwater, bodem, nutrienten) (Domeinwaarde)Gerelateerdgrondwater
chemische trendanalyse grondwater (Begrip)Gerelateerdgrondwater
grondwaterspiegel (Begrip)Heeft onderdeelgrondwater
stijghoogte (Begrip)Heeft onderdeelgrondwater
RDF.jpg
Aquo history.png