stijghoogte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)stijghoogte
Definitie (nl)in de verzadigde zone kan deze grootheid worden gemeten met een piëzometer waarvan de hoogte t.o.v. een referentievlak bekend is. De som van drukhoogte en plaatshoogte
Toelichting (nl)in de onverzadigde zone komt deze overeen met de afstand tussen het tensiometerpeil, gemeten in het beschouwde punt, en het referentieniveau ten opzichte waarvan de plaatshoogte is bepaald.
Afkortingh , STIJGHTE
Label (en)hydraulic head
Label (de)steighöhe
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stijghoogteCategorie van
stijghoogteHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Stijghoogte (Domeinwaarde)Gerelateerdstijghoogte
grondwater (Begrip)Heeft onderdeelstijghoogte
stijghoogteoppervlak (Begrip)Heeft onderdeelstijghoogte
RDF.jpg
Aquo history.png