artesisch water

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)artesisch water
Label (en)artesian water
Definitie (nl)(Grond)water met een wateroverspanning ten opzichte van een hydrostatische waterspanningverdeling, waarbij de wateroverspanning het gevolg is van de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket.
Datum start2011/07/04 10:45:41
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:42
StatusG
Id30137

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
artesisch waterBreder
artesisch waterCategorie van
artesisch waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Gerelateerdartesisch water
artesische omstandigheden (Begrip)Gerelateerdartesisch water
grondwater (Begrip)Smallerartesisch water
RDF.jpg
Aquo history.png