artesisch water

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)artesisch water
Definitie (nl)(Grond)water met een wateroverspanning ten opzichte van een hydrostatische waterspanningverdeling, waarbij de wateroverspanning het gevolg is van de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket.
Label (en)artesian water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
artesisch waterBreder
artesisch waterCategorie van
artesisch waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Gerelateerdartesisch water
artesische omstandigheden (Begrip)Gerelateerdartesisch water
RDF.jpg
Aquo history.png