grondwaterspiegel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)grondwaterspiegel
Definitie (nl)het vlak door de punten waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft
Toelichting (nl)de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer.
Synoniem (nl)freatisch vlak
Label (en)water table ,phreatic surface
Label (de)grundwasserspiegel
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterspiegelCategorie van
grondwaterspiegelGerelateerd
grondwaterspiegelHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afpompingskegel (Begrip)Gerelateerdgrondwaterspiegel
grondwater (Begrip)Heeft onderdeelgrondwaterspiegel
RDF.jpg
Aquo history.png