aanvoeren

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 18:52
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanvoeren
Definitie (nl)het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een oppervlaktewater halen of laten stromen van water uit een ander oppervlaktewater.
Publieksvriendelijke toelichtingwater van het ene naar het andere oppervlaktewater halen of laten stromen
BronUIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvoerenBreder
aanvoerenCategorie van
aanvoerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoergebied (Begrip)Gerelateerdaanvoeren
sloot (Begrip)Gerelateerdaanvoeren
stroming (Begrip)Gerelateerdaanvoeren
water (Begrip)Gerelateerdaanvoeren
RDF.jpg
Aquo history.png