binnenwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)binnenwater
Definitie (nl)water wat zich binnen de kustlijnen bevindt
Label (de)binnengewässer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
binnenwaterBreder
binnenwaterCategorie van
binnenwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoeren (Begrip)Brederbinnenwater
beek (Begrip)Brederbinnenwater
bron (Begrip)Brederbinnenwater
kreek (Begrip)Brederbinnenwater
leigraaf (Begrip)Brederbinnenwater
sloot (Begrip)Brederbinnenwater
vaart (Begrip)Brederbinnenwater
waterloop (Begrip)Brederbinnenwater
watervlakte (Begrip)Brederbinnenwater
weel (Begrip)Brederbinnenwater
wetland (Begrip)Brederbinnenwater
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdbinnenwater
RDF.jpg
Aquo history.png