sloot

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)sloot
Definitie (nl)algemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat.
Label (en)ditch , drain
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
slootBreder
slootCategorie van
slootGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoersloot (Begrip)Bredersloot
greppel (Begrip)Bredersloot
spoorsloot (Begrip)Bredersloot
aanvoeren (Begrip)Gerelateerdsloot
berm (Begrip)Gerelateerdsloot
sloot (Domeinwaarde)Gerelateerdsloot
sloten (Domeinwaarde)Gerelateerdsloot
waterloop (Begrip)Gerelateerdsloot
RDF.jpg
Aquo history.png