profiel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)profiel
Definitie (nl)doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd
BronThemagroep: Morfologie / VDW
Label (en)profile
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
profielCategorie van
profielGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afslagprofiel (Begrip)Brederprofiel
beoordelingsprofiel (Begrip)Brederprofiel
bodemprofiel (Begrip)Brederprofiel
duinprofiel (Begrip)Brederprofiel
dwarsprofiel (Begrip)Brederprofiel
dwarsprofiel waterkering (Begrip)Brederprofiel
figuurweergave (Begrip)Brederprofiel
geologisch profiel (Begrip)Brederprofiel
geotechnisch profiel (Begrip)Brederprofiel
keurprofiel (Begrip)Brederprofiel
lengteprofiel (Begrip)Brederprofiel
profiel oppervlaktewater (Begrip)Brederprofiel
profielweergave (Begrip)Brederprofiel
stroomprofiel (Begrip)Brederprofiel
stroomvoerend profiel (Begrip)Brederprofiel
winterprofiel (Begrip)Brederprofiel
zomerprofiel (Begrip)Brederprofiel
Profiel (Domeinwaarde)Gerelateerdprofiel
baggertraject (Begrip)Gerelateerdprofiel
contractiecoëfficiënt (Begrip)Gerelateerdprofiel
dijk (Begrip)Gerelateerdprofiel
maaktoleranties (Begrip)Gerelateerdprofiel
toegestane afwijking (Begrip)Gerelateerdprofiel
waterkering (Begrip)Gerelateerdprofiel
RDF.jpg
Aquo history.png