baggertraject

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)baggertraject
Definitie (nl)Het gedeelte in het oppervlaktewater waar de bodem wordt uitgediept, of waar het profiel ervan wordt hersteld
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggertrajectCategorie van
baggertrajectGerelateerd
baggertrajectHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggeren (Begrip)Gerelateerdbaggertraject
bodem (Begrip)Gerelateerdbaggertraject
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbaggertraject
profiel (Begrip)Gerelateerdbaggertraject
verdieping (Begrip)Heeft onderdeelbaggertraject
verdieping (Begrip)Smallerbaggertraject
RDF.jpg
Aquo history.png