afslagprofiel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afslagprofiel
Definitie (nl)het resterende profiel van een hoog voorland, inclusief dijk, na aanzienlijke buitendijkse erosie.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afslagprofielBreder
afslagprofielCategorie van
afslagprofielGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afslag (Begrip)Gerelateerdafslagprofiel
RDF.jpg
Aquo history.png