dwarsprofiel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)dwarsprofiel
Definitie (nl)bodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
BronBZK, aangepast
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dwarsprofielBreder
dwarsprofielCategorie van
dwarsprofielGerelateerd
dwarsprofielHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Brederdwarsprofiel
1d-dwarsprofiel (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
Dwarsprofiel (Domeinwaarde)Gerelateerddwarsprofiel
dwarsprofiel-segment (Begrip)Heeft onderdeeldwarsprofiel
RDF.jpg
Aquo history.png