dwarsprofiel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)dwarsprofiel
Definitie (nl)bodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
BronBZK, aangepast
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dwarsprofielBreder
dwarsprofielCategorie van
dwarsprofielGerelateerd
dwarsprofielHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Brederdwarsprofiel
1d-dwarsprofiel (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
Dwarsprofiel (Domeinwaarde)Gerelateerddwarsprofiel
dwarsprofiel-segment (Begrip)Heeft onderdeeldwarsprofiel
RDF.jpg
Aquo history.png