geologisch profiel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)geologisch profiel
Definitie (nl)een schematische verticale doorsnede van een deel van de aardkorst waarin de ligging en het verloop van de aardlagen is aangegeven op grond van een aantal boringen of andere waarnemingen
Label (en)geological profile
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geologisch profielBreder
geologisch profielCategorie van
geologisch profielGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geologische formatie (Begrip)Gerelateerdgeologisch profiel
RDF.jpg
Aquo history.png