lengteprofiel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)lengteprofiel
Definitie (nl)een denkbeeldige, langs de referentielijn lopende lijn
BronGWK
Label (en)longitudinal profile (dike)
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lengteprofielBreder
lengteprofielCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Lengteprofiel (Domeinwaarde)Gerelateerdlengteprofiel
RDF.jpg
Aquo history.png