WaterTypeKwantitatief

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id374
VoorkeurslabelWaterTypeKwantitatief
Definitie (nl)Een aanduiding voor de waterkwantitatieve typevariant van het oppervlaktewater. Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen nog de watertypes (kolom groep).
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Rapport-aquo-praktijkrichtlijnen-domeintabellen.pdf
Is open domeinJ
Begin geldigheid2011-10-01
Eind geldigheid2100-01-01
XSDAquo-domein_watertype-kwantitatief_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Afkorting, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel WaterTypeKwantitatief gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Afkorting (Afkorting van het begrip, bijvoorbeeld "OTL" (skos:notation))
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png