wetland

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)wetland
Definitie (nl)gebieden die ondergelopen of verzadigd zijn van oppervlakte of grondwater met een frequentie en duur die lang genoeg is om vegetatie die typisch is aangepast voor het leven in verzadigde bodemomstandigheden, mogelijk te maken en ook deze normaliter ook ondersteund.
Toelichting (nl)Kan worden vernietigd door baggeren of opvullen.
BronFrick GW (1984) Environmental Glossary. Rockville: Government Institutes. 325 pp. (Terms extracted from Â?Development of Environmental StatisticsÂ?, Glossary of Environmental Terms (Â?)).
Synoniem (nl)waterrijk gebied
Label (en)Wetlands , Marsh
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wetlandBreder
wetlandCategorie van
wetlandGebruik voor
wetlandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
broekbos (Begrip)Brederwetland
inlaag (Begrip)Brederwetland
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdwetland
RDF.jpg
Aquo history.png