rivier

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)rivier
Definitie (nl)een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen
BronKaderrichtlijn water
Label (en)river water body (RW)
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rivierBreder
rivierCategorie van
rivierGerelateerd
rivierIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
regen rivier (Begrip)Brederrivier
smeltwater rivier (Begrip)Brederrivier
verwilderde rivier (Begrip)Brederrivier
zijrivier (Begrip)Brederrivier
Rivier (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
beekleem (Begrip)Gerelateerdrivier
benedenrivierengebied (Begrip)Gerelateerdrivier
bergboezem (Begrip)Gerelateerdrivier
groene rivier (Begrip)Gerelateerdrivier
hoogwater (rivier) (Begrip)Gerelateerdrivier
kronkelwaardgeul (Begrip)Gerelateerdrivier
laagwater (rivier) (Begrip)Gerelateerdrivier
meanderen (Begrip)Gerelateerdrivier
rivier (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
rivier (Begrip)Gerelateerdrivier
rivierbekken (Begrip)Gerelateerdrivier
rivierdal (Begrip)Gerelateerdrivier
rivieren (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
riviermonding (Begrip)Gerelateerdrivier
ruimte voor de rivier (Begrip)Gerelateerdrivier
vaarweg (Begrip)Gerelateerdrivier
zomerbed (Begrip)Gerelateerdrivier
benedenloop (Begrip)Is onderdeel vanrivier
benedenpand (Begrip)Is onderdeel vanrivier
benedenrivier (Begrip)Is onderdeel vanrivier
getij rivier (Begrip)Is onderdeel vanrivier
meander (Begrip)Is onderdeel vanrivier
riviervak (Begrip)Is onderdeel vanrivier
RDF.jpg
Aquo history.png