beek

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beek
Label (en)brook , creek
Code62
Definitie (nl)een natuurlijke smalle waterloop zonder getij.
Toelichting (nl)Voor deze term zijn vele streekbenamingen in omloop.
Datum start2011/07/04 10:25:36
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:44
StatusG
Id23490

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beekBreder
beekCategorie van
beekGerelateerd
beekSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
spreng (Begrip)Brederbeek
beek (Domeinwaarde)Gerelateerdbeek
beekleem (Begrip)Gerelateerdbeek
beken (Domeinwaarde)Gerelateerdbeek
binnenwater (Begrip)Smallerbeek
RDF.jpg
Aquo history.png