zee

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)zee
Definitie (nl)uitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt
Toelichting (nl)De grotere bassins worden `oceaan' genoemd. Definitie volgens de waterwet is de zee een mariene wateren, met uitzondering van de binnenwateren van staten, met inbegrip van de zeebodem en ondergrond daarvan
Label (en)sea
Label (de)meer
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zeeBreder
zeeCategorie van
zeeGerelateerd
zeeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bathyale zone (Begrip)Brederzee
diepzee (Begrip)Brederzee
kustwater (Begrip)Brederzee
territoriaal water (Begrip)Brederzee
afslechten (Begrip)Gerelateerdzee
aquanaut (Begrip)Gerelateerdzee
archipel (Begrip)Gerelateerdzee
bathymetrie (Begrip)Gerelateerdzee
bathymetrische kaart (Begrip)Gerelateerdzee
zee (Domeinwaarde)Gerelateerdzee
zee (Domeinwaarde)Gerelateerdzee
zeespiegel (Begrip)Heeft onderdeelzee
RDF.jpg
Aquo history.png