boezemwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)boezemwater
Definitie (nl)(water in) een stelsel van gemeen liggende, met elkaar in openverbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater
Toelichting (nl)De meeste boezemwateren behoren tot de primaire wateren en hebben een zeer belangrijke functie in de (regionale) aan- en afvoer van water.
Label (en)storage basin water
Label (de)einzugswasser
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boezemwaterCategorie van
boezemwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermende gronden (Begrip)Gerelateerdboezemwater
boezemwater (Domeinwaarde)Gerelateerdboezemwater
RDF.jpg
Aquo history.png