Eigenschap:Afkorting

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Afkorting van het begrip, bijvoorbeeld "OTL" (skos:notation)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
1
1  +
2  +
19  +
20  +
21  +
22  +
23  +
2
3  +
4  +
3
5  +
6  +
4
7  +
8  +
5
9  +
10  +
6
11  +
12  +