bergbezinkbassin

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bergbezinkbassin
Definitie (nl)gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening
Toelichting (nl)In dit kader wordt onder afvalwater tevens hemelwater verstaan. Een bergbezinkbassin maakt deel uit van het rioolstelsel. Een bergbezinkbassin is een al dan niet overdekte ruimte voor de tijdelijke opslag van het afvalwater. Een belangrijke functie van de bergbezink bassin is het verminderen van de vuillast. NEN 3300:1996 hanteert de volgende definitie: reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden
Afkortingbb-
BronGWSW
Synoniem (nl)bergbassin, bergingsriool, parallelbezinkriool, regenwaterbassin, bergingsvijver
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergbezinkbassinBreder
bergbezinkbassinCategorie van
bergbezinkbassinHeeft Functie
  • transporteren (Id-94237869-c5e8-437b-acd8-8aa131a895c2) (Let op: pagina bestaat niet.)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bergbezinkbassin (Domeinwaarde)Gerelateerdbergbezinkbassin
bergingsvijver (Domeinwaarde)Gerelateerdbergbezinkbassin
RDF.jpg
Aquo history.png