Objecttype Wandconstructie

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 16 feb 2021 om 09:32 (Tekst vervangen - "https://www.aquo.nl/index.php/" door "")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een zelfstandige constructie, of onderdeel van een constructie, die verticaal geplaatst is en een kerende functie vervult (voorstel project).
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip wandconstructieOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie2D Punt-, lijn-, vlak- of multivlakgeometrie. GM_Object 0..1
hoogteDrempel Drempelhoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
kerendeHoogte Kerende hoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
lengte Lengte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
typeWandconstructie Nadere aanduiding van het type wandconstructie. Wandconstructie_soort 1..1
typeWaterkerendeConstructie Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). WaterkerendeConstructieType 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Wandconstructie [0..*] isOnderdeelVanWaterkering Waterkering [0..*]

ToDo

Wandconstructie [1..1] onderdeelVanKistdam Kistdam [0..1]

ToDo
Wandconstructie is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Wandconstructie is een specialisatie van Scheiding
Wandconstructie is een specialisatie van WaterkeringEen waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.


Toelichting