Attribuutsoort typeWaterkerendeConstructie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Definitie Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type WaterkerendeConstructieType
Onderdeel van Objecttype WandconstructieToelichting