Codelijst WaterkerendeConstructieType

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Naam WaterkerendeConstructieType


Definitie


Wordt als codelijst gebruikt bij

AttribuutsoortBehoort totDefinitieToelichting
Attribuutsoort typeWaterkerendeConstructieObjecttype KunstwerkTypering van een constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).
Attribuutsoort typeWaterkerendeConstructieObjecttype KistdamType constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).
Attribuutsoort typeWaterkerendeConstructieObjecttype WandconstructieType constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).
Attribuutsoort typeWaterkerendeConstructieObjecttype FlexibeleWaterkeringType constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).


Codelijst: WaterkerendeConstructieType