wandconstructie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)wandconstructie
Definitie (nl)een zelfstandige constructie die verticaal geplaatst is met als doel water of grond te keren
Toelichting (nl)Voorbeeld van gebruik: damwand, diepwand, keerwand, kademuur
Bronwerkgroep IMWA Waterveiligheid
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wandconstructieBreder
wandconstructieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
damwand (Begrip)Brederwandconstructie
diepwand (Begrip)Brederwandconstructie
kademuur (Begrip)Brederwandconstructie
kademuur (Begrip)Brederwandconstructie
Wandconstructie (Domeinwaarde)Gerelateerdwandconstructie
RDF.jpg
Aquo history.png