wandconstructie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)wandconstructie
Definitie (nl)een zelfstandige constructie die verticaal geplaatst is met als doel water of grond te keren
Toelichting (nl)Voorbeeld van gebruik: damwand, diepwand, keerwand, kademuur
Bronwerkgroep IMWA Waterveiligheid
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wandconstructieBreder
wandconstructieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
damwand (Begrip)Brederwandconstructie
diepwand (Begrip)Brederwandconstructie
kademuur (Begrip)Brederwandconstructie
kademuur (Begrip)Brederwandconstructie
Wandconstructie (Domeinwaarde)Gerelateerdwandconstructie
RDF.jpg
Aquo history.png