af-/aanvoergebied

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 5 jan 2023 om 04:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)af-/aanvoergebied
Definitie (nl)een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt.
Toelichting (nl)Het afvoerpunt is vaak een zee of meer en de afvoer wordt vaak gerealiseerd door een waterloop.
AfkortingAf-/ (en) aanv.geb(ied).
BronGWN
Synoniem (nl)boezemgebied
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
af-/aanvoergebiedBreder
af-/aanvoergebiedCategorie van
af-/aanvoergebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoergebied (Begrip)Brederaf-/aanvoergebied
afvoergebied (Begrip)Brederaf-/aanvoergebied
deelstroomgebied (Begrip)Brederaf-/aanvoergebied
Boezemgebied (Domeinwaarde)Gerelateerdaf-/aanvoergebied
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Gerelateerdaf-/aanvoergebied
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelaf-/aanvoergebied
rivier (Begrip)Is onderdeel vanaf-/aanvoergebied
rivier (Begrip)Is onderdeel vanaf-/aanvoergebied
RDF.jpg
Aquo history.png