deelstroomgebied

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)deelstroomgebied
Definitie (nl)het gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water een reeks stromen, rivieren en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een stroom (gewoonlijk een meer of een samenvloeiing van rivieren).
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deelstroomgebiedBreder
deelstroomgebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Deelstroomgebied (Domeinwaarde)Gerelateerddeelstroomgebied
bekkencomité (in vlaanderen) (Begrip)Gerelateerddeelstroomgebied
RDF.jpg
Aquo history.png