deelstroomgebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)deelstroomgebied
Definitie (nl)het gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water een reeks stromen, rivieren en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een stroom (gewoonlijk een meer of een samenvloeiing van rivieren).
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deelstroomgebiedBreder
deelstroomgebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Deelstroomgebied (Domeinwaarde)Gerelateerddeelstroomgebied
bekkencomité (in vlaanderen) (Begrip)Gerelateerddeelstroomgebied
RDF.jpg
Aquo history.png