afvoergebied

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvoergebied
Definitie (nl)een cluster van peilgebieden met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze via een gemeenschappelijk punt hun water lozen op een hoofdsysteem.
Toelichting (nl)wat men vroeger, in bemalen Nederland, een polder noemden. Voert af op bv boezem, rivier of kanaal. STONE-mensen stellen afvoergebied synoniem aan afwateringseenheid. Dit is niet juist.
BronHDSR
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoergebiedBreder
afvoergebiedCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afwateringsgebied (Begrip)Brederafvoergebied
bemalinggebied (Begrip)Brederafvoergebied
peilgebied (Begrip)Brederafvoergebied
poldergebied (Begrip)Brederafvoergebied
schaarstegebied (Begrip)Brederafvoergebied
Afvoergebied (Domeinwaarde)Gerelateerdafvoergebied
RDF.jpg
Aquo history.png