watersysteem

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)watersysteem
Begin geldigheid2011-08-02
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watersysteemCategorie van
watersysteemGerelateerd
watersysteemHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
mediumgroot watersysteem (Begrip)Brederwatersysteem
bandbreedte (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
beheerplan (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
belasting (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
aanhaakpunt (Begrip)Heeft onderdeelwatersysteem
afvoersysteem (Begrip)Heeft onderdeelwatersysteem
anti-sifoneerklep (Begrip)Heeft onderdeelwatersysteem
dam (Begrip)Heeft onderdeelwatersysteem
gemaal (Begrip)Heeft onderdeelwatersysteem
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelwatersysteem
water (Begrip)Heeft onderdeelwatersysteem
afwateringseenheid (Begrip)Is onderdeel vanwatersysteem
RDF.jpg
Aquo history.png