gebied

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)gebied
Definitie (nl)het geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak
Toelichting (nl)Een gebied wordt door (denkbeeldige) lijnen begrensd en heeft tot doel het geografisch beschrijfbaar maken van een deel van een terrein.
BronAdventus
Label (en)area
Label (de)gebiet
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gebiedBreder
gebiedCategorie van
gebiedGerelateerd
gebiedHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Benelux economische unie (Begrip)Bredergebied
Benelux middengebied (Begrip)Bredergebied
aangeslibd land (Begrip)Bredergebied
aanvoergebied (Begrip)Bredergebied
aardkundig waardevol gebied (Begrip)Bredergebied
achterland (Begrip)Bredergebied
administratief gebied (Begrip)Bredergebied
af-/aanvoergebied (Begrip)Bredergebied
afwateringseenheid (Begrip)Bredergebied
balansgebied (Begrip)Bredergebied
begeleid natuurlijke eenheid (Begrip)Bredergebied
beheersgebied (Begrip)Bredergebied
benedenrivierengebied (Begrip)Bredergebied
bergingsgebied (Begrip)Bredergebied
beschermd gebied (Begrip)Bredergebied
ecologische verbindingszone (Begrip)Bredergebied
gemeente (Begrip)Bredergebied
kadastraal perceel (Begrip)Bredergebied
oever (Begrip)Bredergebied
plan (Begrip)Bredergebied
rioleringsgebied (Begrip)Bredergebied
rioolbemalinggebied (Begrip)Bredergebied
terrein (Begrip)Bredergebied
zonering (Begrip)Bredergebied
1d-gebied (Begrip)Gerelateerdgebied
Habitatrichtlijn gebied (Domeinwaarde)Gerelateerdgebied
alluvierecht (Begrip)Gerelateerdgebied
alluvium (Begrip)Gerelateerdgebied
areaal (Begrip)Gerelateerdgebied
beherende instantie (Begrip)Gerelateerdgebied
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdgebied
boomvakdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
groenvakdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdgebied
vak (Begrip)Gerelateerdgebied
wegnaam (Begrip)Gerelateerdgebied
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
aard van het oppervlak (Begrip)Heeft onderdeelgebied
RDF.jpg
Aquo history.png