gebied

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)gebied
Label (en)area
Label (de)gebiet
CodeGEB, 1106
Definitie (nl)het geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak
Toelichting (nl)Een gebied wordt door (denkbeeldige) lijnen begrensd en heeft tot doel het geografisch beschrijfbaar maken van een deel van een terrein.
BronAdventus
Datum start2011/07/04 10:30:32
Datum gewijzigd2012/12/06 23:33:23
StatusG
Id25099

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gebiedBreder
gebiedCategorie van
gebiedGerelateerd
gebiedHeeft onderdeel
gebiedSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Benelux economische unie (Begrip)Bredergebied
Benelux middengebied (Begrip)Bredergebied
aangeslibd land (Begrip)Bredergebied
aardkundig waardevol gebied (Begrip)Bredergebied
achterland (Begrip)Bredergebied
achterland (Begrip)Bredergebied
administratief gebied (Begrip)Bredergebied
af-/aanvoergebied (Begrip)Bredergebied
afmeervoorziening (Begrip)Bredergebied
afwateringseenheid (Begrip)Bredergebied
balansgebied (Begrip)Bredergebied
begeleid natuurlijke eenheid (Begrip)Bredergebied
beheersgebied (Begrip)Bredergebied
benedenrivierengebied (Begrip)Bredergebied
bergingsgebied (Begrip)Bredergebied
beschermd gebied (Begrip)Bredergebied
ecologische verbindingszone (Begrip)Bredergebied
gemeente (Begrip)Bredergebied
kadastraal perceel (Begrip)Bredergebied
kern (Begrip)Bredergebied
oever (Begrip)Bredergebied
plan (Begrip)Bredergebied
rioleringsgebied (Begrip)Bredergebied
rioolbemalinggebied (Begrip)Bredergebied
terrein (Begrip)Bredergebied
zonering (Begrip)Bredergebied
1d-gebied (Begrip)Gerelateerdgebied
alluvierecht (Begrip)Gerelateerdgebied
alluvium (Begrip)Gerelateerdgebied
areaal (Begrip)Gerelateerdgebied
beherende instantie (Begrip)Gerelateerdgebied
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdgebied
boomvakdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
groenvakdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdgebied
vak (Begrip)Gerelateerdgebied
wegnaam (Begrip)Gerelateerdgebied
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
aard van het oppervlak (Begrip)Heeft onderdeelgebied
aard van het oppervlak (Begrip)Smallergebied
kabel/leiding (Begrip)Smallergebied
RDF.jpg
Aquo history.png