beheer en onderhoud

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 18 nov 2022 om 04:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beheer en onderhoud
Definitie (nl)werksoort waarbij het er om gaat de bestaande functionaliteit van het hoofdwegennetwerk en het functioneren van de watersystemen in kwalitatieve en kwantitatieve zin in stand te houden en de handhaving van wet- en regelgeving voor de instandhouding daarvan (klassieke waterstaatswetgeving).
Toelichting (nl)Al het handelen dat erop gericht is te zorgen dat een (water) systeem aan de toegekende functies voldoet of gaat voldoen.
Label (de)verwaltung und unterhaltung
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheer en onderhoudBreder
beheer en onderhoudCategorie van
beheer en onderhoudGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheer (Begrip)Gerelateerdbeheer en onderhoud
onderhoud (Begrip)Gerelateerdbeheer en onderhoud
watersysteem (Begrip)Gerelateerdbeheer en onderhoud
wegennetwerk (Begrip)Gerelateerdbeheer en onderhoud
wetgeving (Begrip)Gerelateerdbeheer en onderhoud
RDF.jpg
Aquo history.png