wegennetwerk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)wegennetwerk
Definitie (nl)wegenstelsel (verbonden wegen)
Label (en)road network
Label (de)strassennetz
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegennetwerkCategorie van
wegennetwerkGerelateerd
wegennetwerkHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdwegennetwerk
benutting (Begrip)Gerelateerdwegennetwerk
aarden baan (Begrip)Heeft onderdeelwegennetwerk
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelwegennetwerk
RDF.jpg
Aquo history.png