wetgeving

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)wetgeving
Begin geldigheid2011/08/02
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wetgevingGerelateerd
wetgevingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvraag vergunning (Begrip)Gerelateerdwetgeving
aanzegging (Begrip)Gerelateerdwetgeving
bedrijfs rechtsvorm (Begrip)Gerelateerdwetgeving
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdwetgeving
beschermd gebied (Begrip)Gerelateerdwetgeving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene bepalingen regelgeving/wet/verord (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene maatregel van bestuur (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene plaatselijke verordening (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene regel (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene wet bestuursrecht. (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
arbeidsomstandighedenwet (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet beheer rijkswaterstaatswerken. (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet belastingen op milieugrondslag (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet bodembescherming. (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet milieubeheer (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet op de waterhuishouding (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet op de waterkering (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet ruimtelijke ordening (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
woonschepenwet (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
RDF.jpg
Aquo history.png