wetgeving

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)wetgeving
Begin geldigheid2011/08/02
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wetgevingGerelateerd
wetgevingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvraag vergunning (Begrip)Gerelateerdwetgeving
aanzegging (Begrip)Gerelateerdwetgeving
bedrijfs rechtsvorm (Begrip)Gerelateerdwetgeving
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdwetgeving
beschermd gebied (Begrip)Gerelateerdwetgeving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene bepalingen regelgeving/wet/verord (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene maatregel van bestuur (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene plaatselijke verordening (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene regel (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
algemene wet bestuursrecht. (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
arbeidsomstandighedenwet (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet beheer rijkswaterstaatswerken. (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet belastingen op milieugrondslag (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet bodembescherming. (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet milieubeheer (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet op de waterhuishouding (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet op de waterkering (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet ruimtelijke ordening (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
woonschepenwet (Begrip)Heeft onderdeelwetgeving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Begrip)Smallerwetgeving
algemene bepalingen regelgeving/wet/verord (Begrip)Smallerwetgeving
algemene maatregel van bestuur (Begrip)Smallerwetgeving
algemene plaatselijke verordening (Begrip)Smallerwetgeving
algemene regel (Begrip)Smallerwetgeving
algemene wet bestuursrecht. (Begrip)Smallerwetgeving
arbeidsomstandighedenwet (Begrip)Smallerwetgeving
wet beheer rijkswaterstaatswerken. (Begrip)Smallerwetgeving
wet belastingen op milieugrondslag (Begrip)Smallerwetgeving
wet bodembescherming. (Begrip)Smallerwetgeving
wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Begrip)Smallerwetgeving
wet milieubeheer (Begrip)Smallerwetgeving
wet op de waterhuishouding (Begrip)Smallerwetgeving
wet op de waterkering (Begrip)Smallerwetgeving
wet ruimtelijke ordening (Begrip)Smallerwetgeving
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Smallerwetgeving
woonschepenwet (Begrip)Smallerwetgeving
RDF.jpg
Aquo history.png