werksoort

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)werksoort
Definitie (nl)terrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces
BronVan Middelen naar Produkten.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
werksoortBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggeren (Begrip)Brederwerksoort
basisinformatie (Begrip)Brederwerksoort
beheer en onderhoud (Begrip)Brederwerksoort
beleidsvoorbereiding en -evaluatie (Begrip)Brederwerksoort
beloodsing (Begrip)Brederwerksoort
RDF.jpg
Aquo history.png