onderhoud

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)onderhoud
Definitie (nl)maatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen.
Toelichting (nl)De werkzaamheden voor fysieke instandhouding, jaarlijks dan wel niet-jaarlijks, vast dan wel variabel vallen in het algemeen onder onderhoud. Onderhoud vindt plaats op basis van onderhoudsinspecties, gefiatteerde instandhoudingplannen en (meerjarige) onderhoudsplanningen in tijd, personeel en geld.
BronWegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996
Label (en)maintenance
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudCategorie van
onderhoudGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisonderhoudsniveau (Begrip)Brederonderhoud
buitengewoon onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
gebruiksafhankelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
gewoon onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
levensduurverlengend onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
milieuvriendelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
natuurvriendelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
onderhoud slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Brederonderhoud
onderhoud transportstelsels (Begrip)Brederonderhoud
onderhoud zuiveringsinstallaties (Begrip)Brederonderhoud
periodiek onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
preventief onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
storingsafhankelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
toestandsafhankelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
uitvoeren onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
variabel onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
vast onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
Onderhoud (Domeinwaarde)Gerelateerdonderhoud
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerdonderhoud
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdonderhoud
meting/onderhoudsschema (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoud/meting planning/uitvoering (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudmaterieel (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsactie (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsdiepte (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudslocatie (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsmaatregel pakket (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudspad (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsplan (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsplicht (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsvak (Begrip)Gerelateerdonderhoud
pakket inhoud onderhoud (Begrip)Gerelateerdonderhoud
stroomgebiedsuitwerkingsplan (Begrip)Gerelateerdonderhoud
vaste kosten (Begrip)Gerelateerdonderhoud
RDF.jpg
Aquo history.png