wegenbeheer

Eigenschappen

Label (nl)wegenbeheer

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegenbeheerBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Detailonderdeel_bijzondere_weglaag (Domeintabel)Categorie vanwegenbeheer
Detailplaats_lijnmarkering (Domeintabel)Categorie vanwegenbeheer
Eenheid (Domeintabel)Categorie vanwegenbeheer
Plaatsbepalingsapparaat (Domeintabel)Categorie vanwegenbeheer
Verkeersvoorziening_boomvakdeel (Domeintabel)Categorie vanwegenbeheer
Waterbeheerder (Domeintabel)Categorie vanwegenbeheer
black-spot (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
congestie (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
doelgroepstrook (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
externe veiligheidsrisico's (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
halfverharding (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
incidentmanagement (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
knoop (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
kritiek onderdeel (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
kruising (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
kruispunt (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
leefbaarheid (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
lokaal beheerplan droog (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
milieuvriendelijke materialen (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
netwerkmanagement (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
nieuw regionaal model (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
object (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
onderhoudspad (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
risicocijfer (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
traject (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
trajectsnelheid (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
verbetermaatregel (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
verkeersmanager (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
verkeersvoorzieningen (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
voertuigkilometer (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
voertuigverliesuren (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
wegbeheer (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
wegvak (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
wegverbinding (Begrip)Categorie vanwegenbeheer
RDF.jpg