bodembeheer

Eigenschappen

Label (nl)bodembeheer

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodembeheerBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
BodemlaagBodemkenmerken (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
BodemlaagBodemkenmerkenGradatie (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
BodemlaagBodemkenmerkenOorsprong (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
BodemlaagBodemkenmerkenSpecificatie (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
BodemlaagType (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
Bodemsoort (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
BodemsoortMediaan (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
Conserveringsmiddel (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
GrindGehalte (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
J_of_N (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
KenmerkMonstername (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
Kleur (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
Kleursterkte (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
LimietsymboolReferentie (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
Liquid/solid volume (Begrip)Categorie vanbodembeheer
OliewaterReactieMate (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
OrganischeStofGehalte (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
PID-waarden (Begrip)Categorie vanbodembeheer
Staat (Domeintabel)Categorie vanbodembeheer
Steekvastheid (Begrip)Categorie vanbodembeheer
asbest hechtgebonden (Begrip)Categorie vanbodembeheer
asbest niet-hechtgebonden (Begrip)Categorie vanbodembeheer
bodemlaag (Begrip)Categorie vanbodembeheer
boorpunt (Begrip)Categorie vanbodembeheer
boren (Begrip)Categorie vanbodembeheer
boring (Begrip)Categorie vanbodembeheer
digestaat (Begrip)Categorie vanbodembeheer
formule van Hazen (Begrip)Categorie vanbodembeheer
formule van Seelheim (Begrip)Categorie vanbodembeheer
geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
grensvlak (Begrip)Categorie vanbodembeheer
inspectiegat (Begrip)Categorie vanbodembeheer
model opbouw (Begrip)Categorie vanbodembeheer
modelopbouweenheid (Begrip)Categorie vanbodembeheer
ondergrond (Begrip)Categorie vanbodembeheer
ondergrond modelelement (Begrip)Categorie vanbodembeheer
organisch kwik (Begrip)Categorie vanbodembeheer
phi (Begrip)Categorie vanbodembeheer
primaire ontgronding (Begrip)Categorie vanbodembeheer
putbodem (Begrip)Categorie vanbodembeheer
putwand (Begrip)Categorie vanbodembeheer
secundaire ontgronding (Begrip)Categorie vanbodembeheer
sleuf (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 21 organochloorverbindingen (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 23 organochloorverbindingen (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 36 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 6 poly- en perfluoralkylstoffen indicatief (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som 9 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som hechtgebonden- en 10x niet hechtgebonden-asbest (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som niet-chlooroxideerbare cyanides (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som poly- en perfluoralkylstoffen 36 kwantitatief plus 6 indicatief (OVAM) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening) (Begrip)Categorie vanbodembeheer
verkenningsboring (Begrip)Categorie vanbodembeheer
waterdoorlatendheid (Begrip)Categorie vanbodembeheer
watervoerende laag (Begrip)Categorie vanbodembeheer
winzone (Begrip)Categorie vanbodembeheer
zuurstofopnamesnelheid (Begrip)Categorie vanbodembeheer
RDF.jpg