stuw

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)stuw
Definitie (nl)vaste of beweegbare constructie in het water die dient om de waterhoogte bovenstrooms en/of benedenstrooms van de constructie te regelen
Toelichting (nl)Stuwen in beken en waterlopen worden vaak geplaatst om water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en zo te voorkomen dat deze gebieden verdrogen. Tevens wordt met deze stuwen voorkomen dat lager gelegen gebieden snel overstromen. In de grote rivieren worden stuwen ook gebruikt om voor de scheepvaart het hele jaar door een minimale waterstand te handhaven.
Bronhttps://docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/#waterstaatkundig-kunstwerk
Label (en)weir , barrage
Label (de)stauenanlage
Begin geldigheid2022-07-06
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-1912-0016
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stuwBreder
stuwCategorie van
stuwGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
balgstuw (Begrip)Brederstuw
brievenbusstuw (Begrip)Brederstuw
koppelkunstwerk (Begrip)Brederstuw
meetschot (Begrip)Brederstuw
overlaat (Begrip)Brederstuw
stuwbak (Begrip)Brederstuw
1d-stuw (Begrip)Gerelateerdstuw
Stuw (Domeinwaarde)Gerelateerdstuw
Stuw (Domeinwaarde)Gerelateerdstuw
inlaat (Begrip)Is onderdeel vanstuw
RDF.jpg
Aquo history.png