kunstwerk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kunstwerk
Definitie (nl)civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen,waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.
Toelichting (nl)Een kunstwerk onderscheidt zich van andere civieltechnische werken en installaties, doordat het met het oog op de infrastructuur van wateren en/of waterkeringen een zekere functie vervult zoals waterkwantiteits-, waterkwaliteits- en/of waterkeringenbeheer. Door de modulaire opzet kan een civieltechnisch(e) werk of installatie uit meerdere kunstwerken bestaan. Wat het gebruik van de termen lengte en breedte betreft, gaan we voor de oriëntatie uit van het kunstwerk (object) zelf. Zo is bijvoorbeeld de lengte van een brug de breedte van de haaks overspannen waterloop. Voorbeelden: Overbruggingen, waterstaatkundige werken en waterkerende constructies. Overbruggingen kunnen zijn: brug, viaduct, aquaduct enz. Een voorbeeld van een waterstaatkundig werk is een sluis. Voorbeelden van waterkerende constructies zijn stuw en vaste dam.
BronBeleidsplan vastgoedinformatie, gewijzigd
Label (en)hydraulic structure
Label (de)kunstwerk , technisches bauwerk
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kunstwerkBreder
kunstwerkCategorie van
kunstwerkGerelateerd
kunstwerkHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanlegsteiger (Begrip)Brederkunstwerk
ankerplaats (Begrip)Brederkunstwerk
aquaduct (Begrip)Brederkunstwerk
baken (Begrip)Brederkunstwerk
bellenscherm (Begrip)Brederkunstwerk
bellenscherm (Begrip)Brederkunstwerk
bergingsvoorzieningen voor regenwater (Begrip)Brederkunstwerk
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Brederkunstwerk
bodemval (Begrip)Brederkunstwerk
bouwwerk (Begrip)Brederkunstwerk
bron (Begrip)Brederkunstwerk
brug (Begrip)Brederkunstwerk
bunkerstation (Begrip)Brederkunstwerk
coupure (Begrip)Brederkunstwerk
dijknol (Begrip)Brederkunstwerk
dijkpaal (Begrip)Brederkunstwerk
doorlaatwerk (Begrip)Brederkunstwerk
duiker (Begrip)Brederkunstwerk
fundatie (Begrip)Brederkunstwerk
geleidewerk (Begrip)Brederkunstwerk
haven (Begrip)Brederkunstwerk
hevel (Begrip)Brederkunstwerk
inlaat (Begrip)Brederkunstwerk
kade (Begrip)Brederkunstwerk
keerwand (Begrip)Brederkunstwerk
kerende wand (Begrip)Brederkunstwerk
kwelscherm (Begrip)Brederkunstwerk
licht (Begrip)Brederkunstwerk
locatie (Begrip)Brederkunstwerk
lozingspunt (Begrip)Brederkunstwerk
meetlocatie (Begrip)Brederkunstwerk
meetpunt (Begrip)Brederkunstwerk
onderhoudslocatie (Begrip)Brederkunstwerk
onttrekkingpunt (Begrip)Brederkunstwerk
overkluizing (Begrip)Brederkunstwerk
put (Begrip)Brederkunstwerk
radarpost (Begrip)Brederkunstwerk
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederkunstwerk
rioolwaterzuiveringsinstallatie - complex (Begrip)Brederkunstwerk
rol subject (Begrip)Brederkunstwerk
scherm (Begrip)Brederkunstwerk
sein (Begrip)Brederkunstwerk
sifon (Begrip)Brederkunstwerk
sluis (Begrip)Brederkunstwerk
stormvloedkering (Begrip)Brederkunstwerk
stuw (Begrip)Brederkunstwerk
stuw (Begrip)Brederkunstwerk
tunnel (Begrip)Brederkunstwerk
vaste dam (Begrip)Brederkunstwerk
veer (Begrip)Brederkunstwerk
verankeringveld (Begrip)Brederkunstwerk
vispassage (Begrip)Brederkunstwerk
voorde (Begrip)Brederkunstwerk
vuilvang (Begrip)Brederkunstwerk
wacht-/ligplaats (Begrip)Brederkunstwerk
wandconstructie (Begrip)Brederkunstwerk
woonschip (Begrip)Brederkunstwerk
zwaaiplaats (Begrip)Brederkunstwerk
1d-kunstwerk (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
Kunstwerk (Domeinwaarde)Gerelateerdkunstwerk
Kunstwerk (Domeinwaarde)Gerelateerdkunstwerk
afvoercapaciteit (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
asbestcement (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
gres (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
groenvakdeel (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
landhoofd (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
rol adres (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelkunstwerk
RDF.jpg
Aquo history.png