overlaat

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)overlaat
Definitie (nl)een verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders.
Afkortingol-
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (gewijzigd)
Synoniem (nl)noodoverlaat, overlaatwerk
Label (en)spillway, overfall
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2202-0001
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overlaatBreder
overlaatCategorie van
overlaatHeeft Functie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Overlaat (Domeinwaarde)Gerelateerdoverlaat
Overlaat (Domeinwaarde)Gerelateerdoverlaat
RDF.jpg
Aquo history.png