1d-stuw

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-stuw
Definitie (nl)een geschematiseerde weergave van een constructie met een vaste drempel of een beweegbare klep. De klep dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-stuwBreder
1d-stuwGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-stuw-uitgebreid (Begrip)Breder1d-stuw
stuw (Begrip)Gerelateerd1d-stuw
RDF.jpg
Aquo history.png