1d-stuw

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-stuw
Definitie (nl)een geschematiseerde weergave van een constructie met een vaste drempel of een beweegbare klep. De klep dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-stuwBreder
1d-stuwGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-stuw-uitgebreid (Begrip)Breder1d-stuw
stuw (Begrip)Gerelateerd1d-stuw
RDF.jpg
Aquo history.png