Waterbeheergebiedtype

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id442
VoorkeurslabelWaterbeheergebiedtype
Definitie (nl)Hiermee wordt aangegeven om welk type waterbeheergebied het gaat. Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de gebieden zelf (kolom omschrijving).
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid2011-10-12
Eind geldigheid2100-01-01
XSDAquo-domein_waterbeheergebiedtype_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Waterbeheergebiedtype gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png