peilgebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)peilgebied
Definitie (nl)een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Toelichting (nl)Naast de bovengenoemde gegevenselementen kunnen aan het peilgebied relevante attributen worden gekoppeld, zoals de maaiveldhoogte, het grondgebruik, de grondwatertrappen, de grondwaterstanden, de bodemopbouw en normen ten aanzien van drooglegging, ontwateringdiepte en opbolling.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst (gewijzigd)
Label (en)fixed drainage level area
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilgebiedBreder
peilgebiedHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Peilgebied (Domeinwaarde)Gerelateerdpeilgebied
afwateringsgebied (Begrip)Heeft onderdeelpeilgebied
afwateringsgebied (Begrip)Smallerpeilgebied
RDF.jpg
Aquo history.png