afwateringsgebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afwateringsgebied
Definitie (nl)een gebied waaruit het water wordt afgevoerd.
Label (en)drainage basin , discharge area
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwateringsgebiedBreder
afwateringsgebiedCategorie van
afwateringsgebiedHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afwateringsgebied (Domeinwaarde)Gerelateerdafwateringsgebied
peilgebied (Begrip)Heeft onderdeelafwateringsgebied
RDF.jpg
Aquo history.png