af-/aanvoergebied

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)af-/aanvoergebied
CodeGAF , 1699 , 1113
AfkortingAf-/ (en) aanv.geb(ied).
Definitie (nl)een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt.
Toelichting (nl)Het afvoerpunt is vaak een zee of meer en de afvoer wordt vaak gerealiseerd door een waterloop.
BronGWN
Datum start2011/07/04 10:30:33
Datum gewijzigd2014/01/27 12:17:22
StatusG
Id25103

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
af-/aanvoergebiedBreder
af-/aanvoergebiedCategorie van
af-/aanvoergebiedGebruik voor
af-/aanvoergebiedGerelateerd
af-/aanvoergebiedHeeft onderdeel
af-/aanvoergebiedSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoergebied (Begrip)Brederaf-/aanvoergebied
afvoergebied (Begrip)Brederaf-/aanvoergebied
deelstroomgebied (Begrip)Brederaf-/aanvoergebied
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Gerelateerdaf-/aanvoergebied
benedenloop (Begrip)Heeft onderdeelaf-/aanvoergebied
benedenpand (Begrip)Heeft onderdeelaf-/aanvoergebied
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelaf-/aanvoergebied
benedenloop (Begrip)Smalleraf-/aanvoergebied
benedenpand (Begrip)Smalleraf-/aanvoergebied
gebied (Begrip)Smalleraf-/aanvoergebied
watersysteem (Begrip)Smalleraf-/aanvoergebied
RDF.jpg
Aquo history.png