afwateringseenheid

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afwateringseenheid
CodeGFE
Definitie (nl)een gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.
Toelichting (nl)Uit de definitie volgt dat het onderscheid dat gemaakt wordt tussen een afvoergebied en een afwateringseenheid bepaald wordt door de (hydrologische) relatie die het met een afvoervak heeft. Met andere woorden, tussen een afvoergebied en een afvoervak is geen direct aanwijsbare relatie.
BronLegger Info Waterkwantiteit
Datum start2011/07/04 10:29:25
Datum gewijzigd2016/01/14 13:30:35
StatusG
Id24741

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwateringseenheidCategorie van
afwateringseenheidGebruik voor
afwateringseenheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afwateringseenheid (Domeinwaarde)Gerelateerdafwateringseenheid
af-/aanvoervak (Begrip)Gerelateerdafwateringseenheid
RDF.jpg
Aquo history.png